Wat is Upcycle scheepswerf?

Een scheepswerf waar kleine boten worden gemaakt en bestaande boten en jachten een nieuw leven krijgen. Ideeën en prototypes voor bestaande werven worden getoetst. Mensen zich ontwikkelen binnen de nautische sector op elk willekeurig niveau. Van lasser tot directeur. De scheepswerf ontwikkelt lassers, scheepstimmermannen en elektromonteurs door ze te laten werken aan echte producten.

Voor wie

De werf geeft bestaande ontwerpers en werven de ruimte om meer ideeën en prototypes te toetsen. Particulieren hebben de mogelijkheid om hun boot door te ontwikkelen en in te zetten in nieuwe verdienmodellen. 

Met wie

De werf werkt met bestaande leerwerkbedrijven. De Delft, De Hoop en DamenShipyards.

Economisch perspectief

Status: planvorming.
De investeringsbehoefte is door bestaande faciliteiten beperkt: 75.000 euro.

Sociaal perspectief

60 werkplekken in 2016-2017.

De DuikbootWaterfiets, is nu nog een idee/droom. Straks realiteit. Voor duurzaam wetenschappelijk onderzoek van natuurgebieden. Of recreatie in stiltegebieden.

255342_457477170944258_2034904627_n.jpg
Heeft u interesse in dit concept?
Misschien heeft u enkele FTE's in de aanbieding door een SROI belofte.
Of bent u ondernemer die zijn verantwoordelijkheid wil pakken naar de maatschappij?
Nee, niks zeggen... u heeft u nog een goed concept in de la liggen voor ons?
Ook als je een vraag hebt kun je gerust contact met ons opnemen.
Naam *
Naam