Wat is Coosz?

Coosz staat voor Coöperatief samen zakendoen. Een belangrijke kernwaarde is verkoop vanuit het belang van de klant. Coosz verbindt langdurige zakelijke relaties gebaseerd op vertrouwen en wederkerigheid. Verkopen volgens Coosz is niet het geld bij mensen uit hun zakken kloppen, maar mensen daadwerkelijk helpen en van dienst zijn.

De economie heeft behoefte aan verkoop vanuit vertrouwen. Mensen in ontwikkeling naar werk hebben behoefte aan ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden. Coosz verbindt de behoefte aan menselijke ontwikkeling aan de behoefte aan economische ontwikkeling van bedrijven. Op deze manier zijn mens en bedrijf op een vergelijkbare manier perspectief rijk in plaats van kansarm. Coosz biedt op verschillende niveaus verkoop, marktonderzoek en klant tevredenheidonderzoek.

Als leerwerkplek biedt het mensen naast training van de communicatieve vaardigheden ook een duidelijke arbeidsmarkt oriëntatie.

Voor wie

Klanten van Coosz zijn startende ondernemers, ZZP-ers maar ook reguliere bedrijven.

Met wie  

Coosz is een ontwikkeling in samenwerking met Trendbox en Shared Value Group. 

Economisch perspectief

Coosz werkt in een domein waar veel werk ligt maar waar niet voldoende budget is voor reguliere sales inzet. Vanuit de werkwijze is er een rendabel model te ontwikkelen waarin zowel klanten als deelnemers kunnen doorgroeien naar reguliere bedrijven. Geen verdringing.

Sociaal perspectief

Coosz heeft ruimte voor 20 tot 30 leerwerkplekken in 2016-2017.

 
Heeft u interesse in dit concept?
Misschien heeft u enkele FTE's in de aanbieding door een SROI belofte.
Of bent u ondernemer die zijn verantwoordelijkheid wil pakken naar de maatschappij?
Nee, niks zeggen... u heeft u nog een goed concept in de la liggen voor ons?
Vragen? Neem gerust contact met ons op.
Naam *
Naam