Wat is de Bulky BIke?

De Bulky Bike is een elektrische vrachtfiets. Voor groen, snel en flexibel vervoer in binnenstedelijk gebied. De fiets beschikt over een vernieuwend modulair concept waarmee goederen afgeleverd of opgehaald worden in de last mile.

Exacte planning of aanwezigheid zijn geen bottleneck’s meer. De Bulky Bike biedt nieuwe leerwerkplekken en arbeidsplaatsen op het vlak van productie, onderhoud, en gebruik van het concept. De eerste fases van ontwikkeling bieden vooral ruimte aan leerwerkplekken en stageplekken. Naarmate de bedrijfsvoering volwassener wordt worden ook de arbeidsplaatsen volwassener.

Voor wie 

De BulkyBike biedt nieuwe oplossingen voor logistiek bedrijven, binnenstedelijke vervoerders, vakantieparken, etc.

Met wie

Naast de fiets en de motorische ontwikkeling werkt Level 5 met onder andere de ontwerpkracht van Tweetonig aan verregaande communicatie rondom de fiets. 
De productiefaciliteit is bij de Delft in Rotterdam Delfshaven. 

Economisch perspectief

De ideeën rondom eerste prototypes zijn uitgewerkt en een eerste pilot is te verantwoorden. Samenwerkingspartners voor verdere ontwikkeling zijn aangehaakt en een eerste globale economische verkenning maakt aannemelijk dat er een duurzaam en schaalbaar businessmodel is te ontwikkelen. 
Investeringsbehoefte eerste fases: 150.000 tot 500.000 Euro. 

Sociaal perspectief

Productie en gebruik moet de komende jaren tot minstens 100 reguliere banen leiden en zal in de eerste jaren rendabele leerwerk activiteit opleveren door prototyping, testen en ontwikkeling. 
Leerwerkdoelstelling: 25 leerwerkplekken voor 2016-2017, 100 reguliere banen voor 2020.

Heeft u interesse in dit concept?
Misschien heeft u enkele FTE's in de aanbieding door een SROI belofte.
Of bent u ondernemer die zijn verantwoordelijkheid wil pakken naar de maatschappij?
Nee, niks zeggen... u heeft u nog een goed concept in de la liggen voor ons?
Vragen? Neem gerust contact met ons op.
Naam *
Naam