ADHD-er kan niet meekomen? De juf kan niet snel genoeg lesgeven!

Uit het leven gegrepen. Ik hoor het haar nog zeggen: 'Marco, je zoon moet aan de pillen, anders kan hij niet meekomen op school.' Dit schoot mij direct weer te binnen bij het zien van het thema van deze Rijnmond Business. Er wringt iets wanneer je de laatste D van ADHD en Onderwijs naast elkaar zet. 

Gebruiksaanwijzing

olgens mij is de persoon niet 'disordered' maar heeft hij of zij alleen maar een iets complexere gebruiksaanwijzing. En dat is nu het mooie: juist de productiemiddelen met een complexere gebruiksaanwijzing kunnen vaak resulteren in onverwachte successen. 

En dat in onderwijs: hoe zorgen we dat wij de complexere instrumenten in onze samenleving ontwikkelen tot briljante? In het onderwijs ontdekken we de gebruiksaanwijzingen die vervolgens binnen HRM moeten worden gelezen. En hoe HRM er aan toe is op dit moment durf ik niet met zekerheid te zeggen.

Excuus-CV

Vaak bekruipt mij het gevoel dat HRM vanuit de risico's wordt gestuurd en niet vanuit de kansen. Het CV moet als excuus dienen voor de HRM manager, zodat hij niet de schuld krijgt voor het falen van de medewerker. Een universitaire graad van een onverantwoordelijk, niet betrokken persoon lijkt belangrijker dan de waardevolle inzichten en bijdragen van een intelligente betrokken ADHD-er die niet de spanningsboog had om een universiteit af te ronden. 

Volgens mij is het zo dat wanneer we deze lessen aan elkaar knopen, we pas echt een goede invulling kunnen geven aan MVO. Zo'n mooi ander onderwerp dat in de markt hangt. Het principe is simpel. Als je goed voor je personeel zorgt, zorgt het personeel goed voor jou. En ook voor de omgeving.